Wieltjes

Het clubblad is een middel om clubleden, die wegens verschillende redenen niet kunnen aanwezig zijn op de vergaderingen, contact te laten houden met de hobbyist.

Wij hopen dat de gedachte zich ontwikkelt dat men tot een grote familie hoort die elkaar wil helpen.

Het clubblad is gratis (maakt deel uit van het lidgeld), in feite gaat het lidgeld hier helemaal naartoe.

Ons clubblad verschijnt 6 maal per jaar, we hebben het Wieltjes genoemd.

Het bevat informatie over voertuigen die op de openbare weg komen. Dit ongeacht hun aantal wieltjes.

Het vermeldt leuke nieuwtjes en mededelingen over:

  • activiteiten van de club of clubleden,
  • een (deel uit) de verzameling,
  • bouwtips en ervaringen,
  • tijdschriften en boeken,
  • evenementen, winkels,
  • beurzen, musea,
  • OT-ritten en reizen.

De rubriek te koop en gezocht is gratis.

Sympathisanten kunnen ons steunen met publiciteit: gans blad € 150/jaar, half blad € 75, een derde blad € 50.

Via het menu kan je de wieltjes van de laatste jaren vinden, met uitzondering van de laatste edities. Deze is voorbehouden aan de leden.

In het archief kan je de wieltjes vanaf 2010 terug vinden.